1. yen

  yen, med symbolen ¥ och valutabeteckningen JPY, myntenhet (= 100 sen) i Japan sedan 1871.
 2. Japan

  Japan, stat i östra Asien.

 3. pressetik

  pressetik, sammanfattningen av de centrala värden som massmedierna anses bör sträva efter att skydda i nyhetsförmedling och opinionsbildning, till exempel korrekt och allsidig nyhetsförmedling samt enskilda människors integritet.

 4. Hu’ng Yên

  Hu’ng Yên, stad i norra Vietnam; för belägenhet se landskarta Vietnam.
 5. Yên Bai

  Yên Bai, stad i norra Vietnam; för belägenhet se landskarta Vietnam.
 6. yen

  yen [jen´] subst. ~en, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: yen-en
  Svensk ordbok
 7. journalist

  journalist, person som yrkesmässigt framställer eller förbereder redaktionellt material för publicering i exempelvis dagspress, magasin, TV, radio eller på internet.

 8. Internationella valutafonden

  Internationella valutafonden, International Monetary Fund, IMF, Valutafonden, Washington, överstatligt organ som liksom Världsbanken bildades 1944.
 9. valuta

  valuta, benämning på ett lands betalningsmedel, till exempel svenska kronor eller brittiska pund.

 10. JPY

  JPY, internationell beteckning för yen, valuta i Japan.