1. yeti

    yeti, det tibetanska namnet på snömannen.
  2. snömannen

    snömannen, engelska the abominable snowman (’den avskyvärde snömannen’), tibetanska yeti, mytiskt väsen i Himalaya och Pamir.
  3. kryptozoologi

    kryptozoologi (av krypto- och zoologi), studiet av i folklig eller pseudovetenskaplig tradition levande föreställningar om sådana djurarter som ej erkänts av den vetenskapliga zoologin, t.ex. den yeti (se snömannen) som man trott sig ha iakttagit i Himalaya och Pamir, dess nordamerikanska motsvarigheter Bigfoot eller Sasquatch, sjömanstraditionens ”stora sjöorm” (se sjöorm), Loch Ness-odjuret, Storsjöodjuret osv.