1. yin och yang

  yin och yang, egentligen den skuggiga respektive den soliga sidan av ett berg, kosmologisk term som representerar de polära motsatser som enligt urgammal kinesisk tradition styr universums skeenden.
 2. yin–yang-skolan

  yin–yang-skolan, en av de sex klassiska skolorna i den kinesiska filosofin.
 3. Sydkorea

  Sydkorea, Republiken Korea, stat i Östasien.

 4. dualism

  dualism, uppfattning som räknar med två skilda grundprinciper; inom religionsvetenskapen en åskådning som räknar med att tillvaron består av två komponenter eller styrs av två makter, som kan komplettera varandra ( komplementär dualism) eller ligga i strid med varandra, varvid de i allmänhet bestäms som god respektive ond ( antagonistisk dualism).
 5. Yinchuan

  Yinchuan, huvudstad i det autonoma området Ningxia, norra Kina; 1,2 miljoner invånare (2010), varav en tredjedel tillhör den muslimska minoriteten hui.

 6. Yinka Shonibare

  Shonibare, Yinka, född 1962, brittisk konstnär av nigeriansk härkomst.

 7. Ying Toijer-Nilsson

  Toijer-Nilsson, Ying, född Toijer, 1924–2012, litteraturforskare.
 8. daoism

  daoism, taoism, läran om ”Vägen”, i vid mening all traditionell kinesisk religion och filosofi men dessutom en bestämd religion, den enda ”högre religion” som uppstått i Kina.
 9. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 10. Ma Ying-jeou

  Ma Ying-jeou, Ma Yingjiu, född 1950, taiwanesisk politiker, president 2008–16.