1. yl

  yl subst. ~et ORDLED: yl-et
  Svensk ordbok
 2. bromtymolblått

  bromtymolblått, BTB, kemisk substans som används som indikator på surhetsgrad, pH.
 3. nationalitetsbeteckning

  nationalitetsbeteckning, synlig beteckning på motorfordon, flygplan och fartyg vilken anger deras nationalitet.
 4. dipeptid

  dipeptid, förening av två aminosyror som erhålls då karboxylgruppen hos den ena aminosyran reagerar med aminogruppen hos den andra aminosyran under avgivande av vatten.
 5. synodisk omloppstid

  synodisk omloppstid, det genomsnittliga tidsintervallet mellan två på varandra följande konjunktioner (eller oppositioner) för en planet eller måne sedd från en viss kropp, vanligtvis jorden.
 6. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.

 7. redikyl

  redikyl äv. ridikyl [-ky´l] subst. ~en ~er ORDLED: redik-yl-en, ridik-yl-en
  Svensk ordbok
 8. propyl

  propy´l subst. ~en ~er ORDLED: prop-yl-en
  Svensk ordbok
 9. metylalkohol

  mety`lalkohol subst. ~en ORDLED: met-yl--alko-hol-en
  Svensk ordbok
 10. butylalkohol

  buty`lalkohol subst. ~en ORDLED: but-yl--alko-hol-en
  Svensk ordbok