1. ylle

  ylle kallas det tyg som vävs eller stickas av ull.
 2. ylle

  yll`e subst. ~t ORDLED: yll-et
  Svensk ordbok
 3. yllebroderi

  yllebroderi, fritt, ej vävbundet broderi med olikfärgade mönstergarner i ylle, utfört på enfärgat bottentyg, ibland linne, som är svårare att färga än ull.
 4. ylleindustri

  ylleindustri, industrigren med tillverkning av filt, kard- och kamgarn samt vävnader avsedda för beklädnadsändamål, inredning eller tekniskt bruk.
 5. ylleschattersöm

  ylleschattersöm, schattersöm i ylle som förekom bl.a. på engelska inredningstextilier speciellt under 1600- och 1700-talen under benämningen crewel work (engelska crewel en sorts ullgarn).
 6. Yllestad

  Yllestad, församling i Skara stift, Falköpings kommun, Västergötland (Västra Götalands län); 860 invånare (2016).

 7. yllen

  yll`en adj. yllet yllna ORDLED: yll-en
  Svensk ordbok
 8. helylle

  helylle, typ av ylle.
 9. halvylle

  halvylle, typ av ylle.
 10. kläde

  kläde, enfärgat, kraftigt ylletyg som valkats, ruggats, överskurits samt pressats, vilket givit en streckruggad, glansig yta.