1. Sågmyra

  Sågmyra, tätort i Falu kommun, Dalarna (Dalarnas län), 20 km nordväst om Falun; 552 invånare (2016).

 2. Ossian Donner

  Donner, Ossian, 1866–1957, finländsk industriman och diplomat; jämför släktartikel Donner.
 3. ylle

  ylle, textilvara med ull som karakteristisk beståndsdel, men numera ofta innehållande även andra fibrer.
 4. August Schmitz

  Schmitz, August, 1851–1935, industriman och tekniker av tysk börd, VD för Malmö Yllefabriks AB (MYA) 1874–1931, en av Sydsvenska Kraft AB:s grundare (1906) och dess chef till 1930.
 5. Partille

  Partille, kommuncentrum i Partille kommun, Västergötland (Västra Götalands län), 7 km öster om Göteborg.
 6. ylleindustri

  ylleindustri, industrigren med tillverkning av filt, kard- och kamgarn samt vävnader avsedda för beklädnadsändamål, inredning eller tekniskt bruk.
 7. textilindustri

  textilindustri, industribransch omfattande industrier som tillverkar garn, tyg och liknande samt bereder dessa.
 8. Holmens Bruk AB

  Holmens Bruk AB, Norrköping, ett av Sveriges ledande skogsindustriföretag.