1. ylle

  ylle, textilvara med ull som karakteristisk beståndsdel, men numera ofta innehållande även andra fibrer.
 2. vepa

  ve`pa subst. ~n vepor ORDLED: vep-an
  Svensk ordbok
 3. filt

  filt subst. ~en ~ar ORDLED: filt-en
  Svensk ordbok