1. ymnighetshorn

  ymnighetshorn, horn med framvällande innehåll av frukt, penningar eller andra rikedomar.
 2. ymnig

  ym`nig adj. ~t ORDLED: ymn-ig
  Svensk ordbok
 3. ymnighetshorn

  ym`nighetshorn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ymn-ig-hets--horn-et
  Svensk ordbok
 4. runor

  runor, de germanska folkens forna skrift.
 5. abundans

  abundans, antal individer av en art; riklig tillgång, överflöd; som ekologisk term: talrikhet, individantal, populationstäthet, (ymnig) förekomst.
 6. tempererat fuktigt klimat

  tempererat fuktigt klimat, det klimat som råder mellan de subtropiska områdena och polarområdena.
 7. skulptur

  skulptur, bildhuggarkonst, plastik, bildkonstverk i tre dimensioner.
 8. vatten

  vatten, kemisk förening mellan väte och syre, med formeln H2O.
 9. Artur Lundkvist

  Lundkvist, Artur, född 3 mars 1906, död 11 december 1991, författare och litteraturkritiker, ledamot av Svenska Akademien från 1968.
 10. blizzard

  blizzard, i engelskspråkiga länder benämning på en vinterstorm med kraftiga vindar.