1. ymp

  ymp, ympkvist, det skott av en oftast vedartad växt som genom ympning fås att växa fast på en annan, vanligen närbesläktad växt.
 2. ymp

  ymp subst. ~en ~ar ORDLED: ymp-en
  Svensk ordbok
 3. ympa

  ym`pa verb ~de ~t ORDLED: ymp-ar SUBST.: ympande, ympning
  Svensk ordbok
 4. ympkvist

  ympkvist, detsamma som ymp.
 5. ymphybrid

  ymphybrid, ympbastard, hybrid mellan en ymp och en grundstam som har påståtts uppkomma genom att celler från båda smält ihop vid ympstället; existensen av sådana hybrider är inte bevisad.
 6. vinsläktet

  vinsläktet, Vitis, släkte vinväxter med cirka 65 arter buskar som klättrar med skottklängen.

 7. ympning

  ympning, inokulation, inom medicinen medvetet eller omedvetet införande av ett sjukdomsframkallande ämne, oftast mikroorganismer, i kroppen.
 8. ympning

  ympning, metod att på ett träd inplacera kvistar av en eller flera andra växtsorter, mestadels av fruktträd.
 9. marsvinsprov

  marsvinsprov, en metod att påvisa tuberkelbaciller, vilken före 1980-talet användes rutinmässigt.
 10. moderkultur

  moderkultur, i livsmedelsteknik bakterieodling som används för framställning av ost, kulturmjölk och smör.