1. ympvax

  ympvax, ämne som används för att förhindra avdunstning från sårytor, t.ex. vid ympning av vedartade växter.
 2. ympning

  ympning, metod att på ett träd inplacera kvistar av en eller flera andra växtsorter, mestadels av fruktträd.
 3. skarvympning

  skarvympning, läggympning, form för ympning av grundstammar i plantskolorna, för omympning av fruktträd och för komplettering med en eller flera sorter i ett grenparti med smala grenar.

 4. ympa

  ym`pa verb ~de ~t ORDLED: ymp-ar SUBST.: ympande, ympning
  Svensk ordbok