1. yom kippur

  yom kippur, jom kippur, judisk helgdag som avslutar de tio botdagarna i månaden Tishri, se jom kippur och försoningsdagen.

 2. yom kippur-kriget

  yom kippur-kriget, jom kippur-kriget, arabisk-israeliskt krig 1973, se oktoberkriget.
 3. Yomou

  Yomou, stad i sydöstra Guinea; för belägenhet se landskarta Guinea.
 4. yomutmattor

  yomutmattor, jomutmattor, handknutna mattor tillverkade av den turkmenska yomutstammen, som lever öster om Kaspiska havet och i nordöstra Iran.
 5. Yomiuri Shimbun

  Yomiuri Shimbun, japansk dagstidning med nationell spridning, grundad 1874 och utgiven i Tokyo.
 6. jom kippur

  jom kippur (eller yom kippur) är en viktig högtid inom judendomen.

 7. oktoberkriget

  oktoberkriget, yom kippur-kriget, jom kippur-kriget, det arabisk–israeliska kriget 1973.

 8. försoningsdagen

  försoningsdagen (hebreiska jōm kippūr, yōm kippūr), en av de främsta judiska helgdagarna.
 9. Arakan Yoma

  Arakan Yoma, bergskedja i västra Myanmar, mellan delstaten Arakans kust och Irrawaddy-dalen.

 10. avoda

  avoda, ˙avoda, judiskt tempelritual som bygger på Tredje Moseboken 16.