1. yppandeförbud

  yppandeförbud, benämning på en bestämmelse i rättegångsbalken som stadgar att om en domstolsförhandling hållits inom stängda dörrar och det därvid har förebringats en uppgift för vilken det hos domstolen gäller sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen kan rätten förordna att uppgiften inte får uppenbaras.
 2. yppa

  ypp`a verb ~de ~t ORDLED: ypp-ar SUBST.: yppande
  Svensk ordbok
 3. konkurs

  konkurs, det rättsliga förfarande som används för att ta i anspråk skuldsatt persons eller företags samtliga tillgångar för en proportionell fördelning mellan alla fordringsägare med beaktande av eventuella förmånsrätter.
 4. domared

  domared, högtidlig ed som domare måste avlägga innan han börjar tjänstgöra.
 5. franska revolutionen

  franska revolutionen, de politiska omvälvningar i Frankrike 1789–99 varunder kungamakten och de feodala privilegierna avskaffades.
 6. vanföreställning

  vanföreställning, tankevilla, orimlig föreställning som inte kan korrigeras på logisk väg.

 7. Monaco

  Monaco, stat i Europa.

 8. Audrey Hepburn

  Hepburn (egentligen Ruston), Audrey, 1929–93, brittisk skådespelerska.
 9. kvantbit

  kvantbit, qubit, enhet för information när denna behandlas kvantmekaniskt.
 10. basofil

  basofil, term använd om växter som är beroende av kalkhaltig miljö.