1. yppa

  ypp`a verb ~de ~t ORDLED: ypp-ar SUBST.: yppande
  Svensk ordbok
 2. yppandeförbud

  yppandeförbud, benämning på en bestämmelse i rättegångsbalken som stadgar att om en domstolsförhandling hållits inom stängda dörrar och det därvid har förebringats en uppgift för vilken det hos domstolen gäller sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen kan rätten förordna att uppgiften inte får uppenbaras.
 3. konkurs

  konkurs, det rättsliga förfarande som används för att ta i anspråk skuldsatt persons eller företags samtliga tillgångar för en proportionell fördelning mellan alla fordringsägare med beaktande av eventuella förmånsrätter.
 4. vanföreställning

  vanföreställning, tankevilla, orimlig föreställning som inte kan korrigeras på logisk väg.

 5. Monaco

  Monaco, stat i Europa.

 6. Jacques Louis David

  David, Jacques Louis, född 30 augusti 1748, död 29 december 1825, fransk målare och möbelarkitekt.

 7. yngre dryas

  yngre dryas, biozon och kronozon (lagerföljd) eller kron (tidsavsnitt) utgörande slutet av den senaste istiden i norra och mellersta Europa, även om inlandsisen i norra Sverige låg kvar betydligt längre.
 8. Niki de Saint Phalle

  Saint Phalle, Marie Agnès ( Niki) de, 1930–2002, fransk konstnär.
 9. editionsplikt

  editionsplikt, skyldighet att förete en skriftlig handling.
 10. neoexpressionism

  neoexpressionism, nyexpressionism , det yppigt figurativa och färgflödande måleri som uppstod i Västtyskland och Västberlin i slutet av 1970-talet i reaktion mot mer intellektuella konstformer som konceptualism och minimalism.