1. konkurs

  konkurs, det rättsliga förfarande som används för att ta i anspråk skuldsatt persons eller företags samtliga tillgångar för en proportionell fördelning mellan alla fordringsägare med beaktande av eventuella förmånsrätter.
 2. franska revolutionen

  franska revolutionen, de politiska omvälvningar i Frankrike 1789–99 varunder kungamakten och de feodala privilegierna avskaffades.
 3. vanföreställning

  vanföreställning, tankevilla, orimlig föreställning som inte kan korrigeras på logisk väg.

 4. domared

  domared, högtidlig ed som domare måste avlägga innan han börjar tjänstgöra.
 5. Monaco

  Monaco, stat i Europa.

 6. kvantbit

  kvantbit, qubit, enhet för information när denna behandlas kvantmekaniskt.
 7. basofil

  basofil, term använd om växter som är beroende av kalkhaltig miljö.
 8. Audrey Hepburn

  Hepburn (egentligen Ruston), Audrey, 1929–93, brittisk skådespelerska.
 9. Jacques Louis David

  David, Jacques Louis, född 30 augusti 1748, död 29 december 1825, fransk målare och möbelarkitekt.

 10. Kai Nielsen

  Nielsen, Kai, 1882–1924, dansk skulptör.