1. flickbok

  flickbok, skildring om och för unga kvinnor, företrädesvis av medelklass, som i sin klassiska utformning ofta beskriver huvudpersonens utveckling från barnsligt uppror (”yrhätta”) till social mognad och försoning med tidens kvinnoideal.
 2. yrhätta

  y`rhätta subst. ~n yrhättor ORDLED: yr--hätt-an
  Svensk ordbok
 3. livfull

  li`vfull adj. ~t ORDLED: liv--full
  Svensk ordbok
 4. sprakfåle

  spra`kfåle subst. ~n sprakfålar ORDLED: sprak--fål-en
  Svensk ordbok
 5. yr

  yr adj. ~t
  Svensk ordbok