1. yrkande

  yrkande, processrättslig benämning på parts begäran att en domstol ska avkunna en dom med ett visst innehåll, exempelvis att svaranden ska förpliktas att betala ett skadestånd, eller fatta ett beslut avseende handläggningen, exempelvis att bevilja uppskov.
 2. yrkande

  yrkande, sammanträdesteknisk term som innebär att man kräver eller påfordrar något, i praktiken avger ett förslag till beslut.
 3. yrkande

  yr`kande subst. ~t ~n ORDLED: yrk-and-et
  Svensk ordbok
 4. alternativt yrkande

  alternativt yrkande,, alternativyrkande, juridisk term för ett yrkande (en framställning) i andra hand av en part i en rättegång.
 5. yrka

  yr`ka verb ~de ~t ORDLED: yrk-ar SUBST.: yrkande; yrkan
  Svensk ordbok