1. yrkande

  yrkande, processrättslig benämning på parts begäran att en domstol ska avkunna en dom med ett visst innehåll, exempelvis att svaranden ska förpliktas att betala ett skadestånd, eller fatta ett beslut avseende handläggningen, exempelvis att bevilja uppskov.
 2. yrkande

  yrkande, sammanträdesteknisk term som innebär att man kräver eller påfordrar något, i praktiken avger ett förslag till beslut.
 3. yrke

  yrke, ofta men inte alltid detsamma som profession.
 4. yrkande

  yr`kande subst. ~t ~n ORDLED: yrk-and-et
  Svensk ordbok
 5. alternativt yrkande

  alternativt yrkande,, alternativyrkande, juridisk term för ett yrkande (en framställning) i andra hand av en part i en rättegång.
 6. ekologisk nisch

  ekologisk nisch, ekologiskt grundbegrepp som avser en viss arts eller populations totala omvärldsrelationer.
 7. filosofi

  filosofi är den vetenskap som studerar de grundläggande villkoren för tillvaron, vetandet och moralen.
 8. fackförening

  fackförening, sammanslutning av löntagare.
 9. daliter

  daliter, inom hinduismen de som förknippas med ”orena” yrken, som har med lik och kroppsutsöndringar att göra.
 10. kastväsen

  kastväsen, indiskt system för social struktur och rangordning av grupper.