1. ändring av talan

    ändring av talan, institut inom processrätten: möjligheten för käranden eller åklagaren i en rättegång att ändra föremålet för processen genom att förändra de yrkanden och grunder man inledningsvis hävdat.