1. yrke

  yrke, ofta men inte alltid detsamma som profession.
 2. yrkeshögskola

  yrkeshögskola, YH, utbildningsform som startade 1 juli 2009 och som innefattar all eftergymnasial yrkesutbildning utanför högskolor och universitet.
 3. yrke

  yr`ke subst. ~t ~n ORDLED: yrk-et
  Svensk ordbok
 4. yrkeskvinna

  yrkeskvinna, kvinna med ett yrke som hon helt eller delvis kan leva av.
 5. yrkesklassificering

  yrkesklassificering, indelning av yrken i grupper, främst efter arbetsinnehåll och kvalifikationskrav.
 6. yrkesutbildning

  yrkesutbildning, övergripande benämning på ett flertal utbildningar med olika ursprung, inriktning och mål.
 7. yrkesinternationaler

  yrkesinternationaler, engelska International Trade Secretariats, ITS, internationella branschorganisationer vilkas huvudsakliga uppgift är att stödja uppbyggnad och utveckling av fackliga organisationer i tredje världen och samordna medlemmarnas internationella aktiviteter, speciellt i multinationella företag.
 8. yrkesförbund

  yrkesförbund, fackförbund som bygger på yrkestillhörighet och inte på industrigren.
 9. yrkesskada

  yrkesskada, äldre benämning på arbetsskada, ett begrepp som omfattar såväl olycksfallsskada som yrkessjukdom.
 10. yrkesskola

  yrkesskola, tidigare skolform för yrkesutbildning med kommun, landsting, staten eller enskild som huvudman.