1. profession

  profession, i allmänt språkbruk detsamma som yrke; i samhällsvetenskaplig terminologi ofta snävare definierat som yrke vars auktoritet och status bygger på hög formell utbildning, ofta universitetsbaserad.

 2. första världskriget

  första världskriget var det första av de två stora krig som slet sönder världen under 1900-talet.
 3. mästare

  mästare, inom skråväsendet benämning på en hantverksidkare med den högsta graden av yrkesskicklighet och med rätt att självständigt utöva yrket med anställda gesäller och lärlingar.
 4. Grafiska yrkesnämnden

  Grafiska yrkesnämnden, partssammansatt organ för rekrytering och utbildning av anställda inom den grafiska branschen.
 5. medicin

  medicin, benämning på de kunskapsområden som ligger till grund för förebyggande och behandlande åtgärder inom human- och veterinärmedicin.

 6. skoflickare

  skoflickare, skobötare, lappskomakare, hantverkare som var specialiserad på skoreparationer men även tillverkade enklare skor för försäljning.
 7. IGF

  IGF, International Graphical Federation, Internationella grafiska federationen, Bryssel, yrkesinternational för fackförbund som organiserar anställda inom de grafiska yrkena samt inom förpackningsindustrierna.
 8. Island

  Island, stat i Nordatlanten.

 9. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa.