1. yrke

  yrke, ofta men inte alltid detsamma som profession.
 2. yrkeshögskola

  yrkeshögskola, YH, utbildningsform som startade 1 juli 2009 och som innefattar all eftergymnasial yrkesutbildning utanför högskolor och universitet.
 3. yrkesklassificering

  yrkesklassificering, indelning av yrken i grupper, främst efter arbetsinnehåll och kvalifikationskrav.
 4. yrkeskvinna

  yrkeskvinna, kvinna med ett yrke som hon helt eller delvis kan leva av.
 5. yrkesförbund

  yrkesförbund, fackförbund som bygger på yrkestillhörighet och inte på industrigren.
 6. yrkesskada

  yrkesskada, äldre benämning på arbetsskada, ett begrepp som omfattar såväl olycksfallsskada som yrkessjukdom.
 7. yrkesskola

  yrkesskola, tidigare skolform för yrkesutbildning med kommun, landsting, staten eller enskild som huvudman.
 8. Yrkesinspektionen

  Yrkesinspektionen, YI, tidigare regional myndighet för arbetsmiljöfrågor.
 9. yrkesmässigt fiske

  yrkesmässigt fiske, enligt fiskelagen (1993:787) sådant fiske som bedrivs med stöd av yrkesfiskelicens.
 10. Yrkesetiska nämnden

  Yrkesetiska nämnden, organ inom Svenska Journalistförbundet som sedan början av 1970-talet har till uppgift att övervaka journalisternas yrkesregler och se till att journalisterna värnar om yrkets integritet och goda namn.