1. Egypten

  Egypten, stat huvudsakligen belägen i nordöstra Afrika; även Sinaihalvön i sydvästra Asien ligger inom Egyptens gränser.

 2. Syrien

  Syrien, stat i Mellanöstern.

 3. Libyen

  Libyen, stat i Nordafrika.

 4. Litauen

  Litauen, stat vid Östersjön.

 5. företagshälsovård

  företagshälsovård, FHV, verksamhet som biträder arbetsgivare och anställda med medicinska, ergonomiska och tekniska råd så att risker i arbetsmiljön hanteras på ett sådant sätt att de anställdas hälsa inte äventyras.
 6. Estland

  Estland, stat vid Östersjön.