1. Ystad

  Ystad är centralort i Ystads kommun i Skåne och ligger vid Östersjön.

 2. Ystad

  Ystad, kommun i Skåne (Skåne län).

 3. Ystad

  Ystad, församling i Lunds stift, Ystads kommun, Skåne (Skåne län); 18 211 invånare (2016).

 4. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa.

 5. korsvirkeshus

  korsvirkeshus är en typ av hus som är vanlig i bland annat Skåne.
 6. Skåne

  Skåne är Sveriges sydligaste landskap och ingår i Skåne län.

 7. Ystadoperan

  Ystadoperan, operaförening som sedan 1978 årligen framfört äldre och nyare operor som inte tidigare givits i Sverige, mestadels på Ystads teater.
 8. Ystads Allehanda

  Ystads Allehanda, liberal sexdagarstidning, grundad 1873 av boktryckaren Axel Fredrik Bjurström (1846–90).

 9. villa

  villa, friliggande en- eller tvåbostadshus med tomt.
 10. kommun

  kommun, territoriellt avgränsat område och administrativ enhet för lokal självstyrelse.