1. Ystad

  Ystad är centralort i Ystads kommun i Skåne och ligger vid Östersjön.

 2. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa.

 3. korsvirkeshus

  korsvirkeshus är en typ av hus som är vanlig i bland annat Skåne.
 4. Skåne

  Skåne är Sveriges sydligaste landskap och ingår i Skåne län.

 5. Ystad

  Ystad, kommun i Skåne (Skåne län).

 6. kommun

  kommun, territoriellt avgränsat område och administrativ enhet för lokal självstyrelse.

 7. Ystad

  Ystad, församling i Lunds stift, Ystads kommun, Skåne (Skåne län); 18 211 invånare (2016).

 8. villa

  villa, friliggande en- eller tvåbostadshus med tomt.
 9. Skåne län

  Skåne län, Sveriges sydligaste län.

 10. Franciskanorden

  Franciskanorden, de olika ordensgemenskaper som åberopar sig på Franciskus av Assisi och hans ordensregel från år 1223.