1. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 2. korsvirkeshus

  korsvirkeshus är en typ av hus som är vanlig i bland annat Skåne.
 3. Skåne

  Skåne är Sveriges sydligaste landskap och ingår i Skåne län.
 4. Ystad

  Ystad, kommun i Skåne (Skåne län).

 5. kommun

  kommun, territoriellt avgränsat område och administrativ enhet för lokal självstyrelse.
 6. Ystad

  Ystad, centralort (stad) i Ystads kommun, Skåne (Skåne län), 59 km sydöst om Malmö; 18 806 invånare (2016).

 7. Ystad

  Ystad, församling i Lunds stift, Ystads kommun, Skåne (Skåne län); 18 211 invånare (2016).

 8. Skåne län

  Skåne län, Sveriges sydligaste län.

 9. nordiska sjuårskriget

  nordiska sjuårskriget, det krig som Sverige 1563–70 förde med Danmark och Lübeck, understödda av Polen.

 10. villa

  villa, friliggande en- eller tvåbostadshus med tomt.