1. Ystad

  Ystad är centralort i Ystads kommun i Skåne och ligger vid Östersjön.

 2. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa.

 3. korsvirkeshus

  korsvirkeshus är en typ av hus som är vanlig i bland annat Skåne.
 4. Skåne

  Skåne är Sveriges sydligaste landskap och ingår i Skåne län.

 5. Ystad

  Ystad, kommun i Skåne (Skåne län).

 6. kommun

  kommun, territoriellt avgränsat område och administrativ enhet för lokal självstyrelse.

 7. villa

  villa, friliggande en- eller tvåbostadshus med tomt.
 8. Ystad

  Ystad, församling i Lunds stift, Ystads kommun, Skåne (Skåne län); 18 211 invånare (2016).

 9. Skåne län

  Skåne län, Sveriges sydligaste län.

 10. Franciskanorden

  Franciskanorden, de olika ordensgemenskaper som åberopar sig på Franciskus av Assisi och hans ordensregel från år 1223.