1. Ystad

  Ystad är centralort i Ystads kommun i Skåne och ligger vid Östersjön.

 2. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa.

 3. korsvirkeshus

  korsvirkeshus är en typ av hus som är vanlig i bland annat Skåne.
 4. Skåne

  Skåne är Sveriges sydligaste landskap och ingår i Skåne län.

 5. Ystad

  Ystad, kommun i Skåne (Skåne län).

 6. kommun

  kommun, territoriellt avgränsat område och administrativ enhet för lokal självstyrelse.

 7. Ystad

  Ystad, församling i Lunds stift, Ystads kommun, Skåne (Skåne län); 18 211 invånare (2016).

 8. villa

  villa, friliggande en- eller tvåbostadshus med tomt.
 9. Skåne län

  Skåne län, Sveriges sydligaste län.

 10. Palme

  Palme, släkt, som härstammar från skepparen och handelsmannen Palme Lyder (död 1630), vilken senast 1607 flyttade till Ystad från Nederländerna eller Tyskland.