1. Ystad

  Ystad, centralort (stad) i Ystads kommun, Skåne (Skåne län), 59 km sydöst om Malmö; 18 806 invånare (2016).

 2. yste

  ys`te subst. ~t ~n ORDLED: yst-et
  Svensk ordbok
 3. Ystad

  Ystad, kommun i Skåne (Skåne län).

 4. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa.

 5. Skåne

  Skåne är Sveriges sydligaste landskap och ingår i Skåne län.
 6. Øystein I Magnusson

  Øystein I Magnusson ( Eystein I Magnusson), död 1123, kung av Norge från 1103, son till Magnus III Barfot.
 7. Øystein Møyla

  Øystein Møyla( Eystein Meyla), död 1177, norsk tronpretendent, föregiven frilloson till Øystein II Haraldsson.
 8. Øystein Lønn

  Lønn, Øystein, född 1936, norsk författare.
 9. Øystein Erlandsson

  Øystein Erlandsson ( Øystein av Nidaros), död 1188, norsk ärkebiskop, helgon.
 10. Øystein II Haraldsson

  Øystein II Haraldsson ( Eystein II Haraldsson), död 1157, kung av Norge från 1142.