1. yste

  ys`te subst. ~t ~n ORDLED: yst-et
  Svensk ordbok
 2. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 3. Øystein I Magnusson

  Øystein I Magnusson ( Eystein I Magnusson), död 1123, kung av Norge från 1103, son till Magnus III Barfot.
 4. Øystein Erlandsson

  Øystein Erlandsson ( Øystein av Nidaros), död 1188, norsk ärkebiskop, helgon.
 5. Øystein Møyla

  Øystein Møyla( Eystein Meyla), död 1177, norsk tronpretendent, föregiven frilloson till Øystein II Haraldsson.
 6. Øystein II Haraldsson

  Øystein II Haraldsson ( Eystein II Haraldsson), död 1157, kung av Norge från 1142.
 7. Øystein Lønn

  Lønn, Øystein, född 1936, norsk författare.
 8. Skåne

  Skåne är Sveriges sydligaste landskap och ingår i Skåne län.
 9. Ystad

  Ystad är centralort i Ystads kommun i Skåne och ligger vid Östersjön.

 10. korsvirkeshus

  korsvirkeshus är en typ av hus som är vanlig i bland annat Skåne.