1. yster

  ys´ter adj. ~t ystra ORDLED: ystr-are
  Svensk ordbok
 2. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 3. Skåne

  Skåne är Sveriges sydligaste landskap och ingår i Skåne län.
 4. Ystad

  Ystad är centralort i Ystads kommun i Skåne och ligger vid Östersjön.

 5. korsvirkeshus

  korsvirkeshus är en typ av hus som är vanlig i bland annat Skåne.
 6. kommun

  kommun, territoriellt avgränsat område och administrativ enhet för lokal självstyrelse.
 7. villa

  villa, friliggande en- eller tvåbostadshus med tomt.
 8. Franciskanorden

  Franciskanorden, de olika ordensgemenskaper som åberopar sig på Franciskus av Assisi och hans ordensregel från år 1223.
 9. Skåne län

  Skåne län, Sveriges sydligaste län.

 10. Ystad

  Ystad, kommun i Skåne (Skåne län).