1. vassle

    vassle, vassla, produkt som jämte ost erhålls från mjölk vid osttillverkning.
  2. ost

    ost, färsk eller mognad mjölkprodukt som tillverkas genom att vassle avskiljs efter koagulering eller annan motsvarande behandling av mjölk eller mjölkprodukt.
  3. South Dakota

    South Dakota, förkortat SD, delstat i USA.