1. yta

  yta, tidigare använd benämning på area.
 2. yta

  yta, tvådimensionell mångfald, dvs. inom matematiken ett geometriskt objekt som kan byggas upp genom sammanfogning av ett ändligt eller oändligt antal plana eller deformerade cirkelskivor så att de delvis täcker varandra.
 3. yta

  yta, i allmän betydelse utsidan av något, det ytterskikt som begränsar ett föremål e.d. mot omgivningen.
 4. yta

  y`ta subst. ~n ytor ORDLED: yt-an
  Svensk ordbok
 5. kalavverkad yta

  kalavverkad yta, detsamma som kalhygge.
 6. developpabel yta

  developpabel yta, en yta som genereras av räta linjer genom en rymdkurva och som lokalt kan konstrueras genom böjning av en plan yta, dvs. genom en deformation av ytan som bevarar alla kurvors längder i ytan.
 7. isobar yta

  isobar yta, yta i vätska eller gas på vilken trycket är konstant.
 8. Fermi-yta

  Fermi-yta, yta i reciproka rymden som uppspänns av rörelsebanorna hos de elektroner i en fast kropp vilkas energi är lika med Fermi-energin.
 9. specifik yta

  specifik yta, den totala ytan av en kropp eller partikel per dess totala volym eller massa.
 10. Riemann-yta

  Riemann-yta, en tvådimensionell, orienterad mångfald vilken Bernhard Riemann införde som det naturliga definitionsområdet för en algebraisk funktion.