1. yta

  yta, tvådimensionell mångfald, dvs. inom matematiken ett geometriskt objekt som kan byggas upp genom sammanfogning av ett ändligt eller oändligt antal plana eller deformerade cirkelskivor så att de delvis täcker varandra.
 2. ytaktivt ämne

  ytaktivt ämne, substans som dels nedsätter ytspänningen när den löses i vatten eller vattenlösningar, dels påverkar ytspänningen mellan två vätskor.
 3. ytavrinning

  ytavrinning, vattenflöde på markytan innan det når ett vattendrag.
 4. yta

  yta, i allmän betydelse utsidan av något, det ytterskikt som begränsar ett föremål e.d. mot omgivningen.
 5. yta

  yta, tidigare använd benämning på area.
 6. Riemann-yta

  Riemann-yta, en tvådimensionell, orienterad mångfald vilken Bernhard Riemann införde som det naturliga definitionsområdet för en algebraisk funktion.
 7. ytantigen

  ytantigen, detsamma som cellyteantigen.
 8. yta

  y`ta subst. ~n ytor ORDLED: yt-an
  Svensk ordbok
 9. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 329,9 miljoner invånare (2020).

 10. växthuseffekten

  växthuseffekten kallas den uppvärmning som sker vid jordens yta och som beror på atmosfären.