1. ytanestesi

  ytanestesi, ytbedövning , en form av lokalbedövning.
 2. paleiska ytan

  paleiska ytan, inom geomorfologin benämning på den sydnorska högslätten ovanför de djupt inskurna dalgångarna.
 3. Merkurius

  Merkurius är den innersta av planeterna i solsystemet, alltså den som har sin bana närmast solen.
 4. Venus

  Venus är en av de inre planeterna i vårt solsystem.
 5. Sovjetunionen

  Sovjetunionen, Sojuz Sovetskich Sotsialistitjeskich Respublik, SSSR (med ryska bokstäver CCCP), åren 1922–91 statsbildning i nordöstra Europa och norra Asien; 22,4 miljoner km2, 288,6 miljoner invånare (1990).

 6. stat

  stat har alltsedan antiken definierats på olika sätt med hänsyn till karaktär, organisation och uppgifter.
 7. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 8. stjärna

  stjärna, klot av komprimerad och upphettad plasma som i sitt inre frigör energi, vanligen genom kärnreaktioner, som strålar ut från ytan i form av ljus tillsammans med lätta joniserade partiklar ( stjärnvind).
 9. Mars

  Mars är en av planeterna i vårt solsystem.
 10. ytantigen

  ytantigen, detsamma som cellyteantigen.