1. diffus reflexion

  diffus reflexion uppträder om en reflekterande yta är skrovlig, så att en andel av det infallande ljuset sprids bakåt i andra vinklar än infallsvinkeln.
 2. albedo

  albedo, reflexionsförmåga, den andel av vinkelrätt infallande ljus som återkastas av en yta eller en kropp.
 3. yta

  yta, tvådimensionell mångfald, dvs. inom matematiken ett geometriskt objekt som kan byggas upp genom sammanfogning av ett ändligt eller oändligt antal plana eller deformerade cirkelskivor så att de delvis täcker varandra.
 4. värmeövergång

  värmeövergång, transport av värme mellan ytan av en kropp och den gas eller vätska som omger den.
 5. nysilver

  nysilver, i materialhänseende detsamma som nickelmässing.
 6. kvadratur

  kvadratur, beräkning av en plan ytas area, vanligen genom integration.
 7. optisk plantolk

  optisk plantolk, optiskt mätdon för bestämning av planheten hos en yta, t.ex. passbit eller annat verktyg.
 8. nivå

  nivå, en ytas läge i höjdled.
 9. skrovlighetslängd

  skrovlighetslängd, mått på en ytas struktur (skrovlighet) såsom den visar sig i en vindhastighets eller vattenhastighets avtagande mot ytan.
 10. reflektometer

  reflektometer, instrument som mäter en ytas förmåga att återkasta ljus (reflektans).