1. bulkegenskaper

  bulkegenskaper, de egenskaper hos materien i en kropp som är relaterade till kroppens hela volym.
 2. laserhärdning

  laserhärdning, användning av laserljusets höga energiinnehåll för att ge metaller önskade ytegenskaper.
 3. plätering

  plätering, deponering av ytskikt på fasta material (metaller, plaster eller keramer) för att erhålla specifika ytegenskaper.
 4. antigenskifte

  antigenskifte, kraftig förändring av ytegenskaper hos sjukdomsalstrande mikroorganismer vilken har till följd att tidigare förvärvad immunitet hos värden inte längre ger skydd.
 5. centrifugalgjutning

  centrifugalgjutning, metod för gjutning av rör och valsar vilken även används för vanligt gjutgods.
 6. aggregation

  aggregation, bildning av aggregat, hopklumpning.
 7. instantisering

  instantisering, process som gör en torr produkt (vanligen ett pulver) snabblöslig i vatten, gör den till en instantprodukt.
 8. elektroplätering

  elektroplätering, elektrolytisk beläggning av en metallyta med en annan metall.
 9. HIV

  HIV, humant immunbristvirus, typ av lentivirus i familjen retrovirus.
 10. metallisering

  metallisering, ytbehandling där en metall deponeras på ett underlag av metall, plast eller keram för att uppnå önskade fysikaliska och kemiska ytegenskaper.