1. ytenergi

  ytenergi, den extra fria energi som molekyler i gränsytor har jämfört med energin hos molekyler i det inre av en homogen fas; se vidare ytspänning.
 2. detergent

  detergent, ämne som har en utpräglad tendens att anrikas på gränsytor mellan faser, t.ex. mellan luft och vatten eller mellan fasta ytor och vatten.
 3. korntillväxt

  korntillväxt, kristallkorns förstoring vid förhöjd temperatur.
 4. ytspänning

  ytspänning, fysikaliskt fenomen som uppstår i gränsytan mellan två faser beroende på skillnaden i energi mellan molekylerna vid ytan respektive fasens inre.