1. ytenhet

  y`tenhet subst. ~en ~er ORDLED: yt--en-het-en
  Svensk ordbok
 2. påkänning

  påkänning, inom fysiken lokal kraft per ytenhet, som verkar inuti en kropp.
 3. biomassa

  biomassa, vikten av all levande substans, dvs. den sammanlagda vikten av alla levande organismer, inom ett visst område.
 4. Cauchys spänningstensor

  Cauchys spänningstensor, storhet för mekanisk belastning.
 5. bottenhuggare

  bottenhuggare, redskap som används när man vill veta antalet djur per ytenhet på bottnar i sjöar och hav.
 6. kontakttryck

  kontakttryck, kraft per ytenhet som verkar i kontaktytan mellan fasta kroppar.
 7. insolation

  insolation, inom meteorologin solstrålningen per ytenhet av jorden.
 8. kemiska stridsmedel

  kemiska stridsmedel, kemiska vapen, C-stridsmedel (engelska chemical weapons) eller stridsgaser, kemiska ämnen som kan användas för kemisk krigföring, då de är giftiga för människor, djur och/eller växter.
 9. avrinning

  avrinning, vattenflöde från ett område orsakat av regn eller snösmältning.
 10. Stefan–Boltzmanns lag

  Stefan–Boltzmanns lag anger hur den från en svart kropp utstrålade energin ( E) beror av den absoluta temperaturen ( T).