1. fonologi

  fonologi, vetenskapen om språkens ljudstruktur.
 2. torvmark

  torvmark, område med ett mer än 50 cm tjockt lager organogena jordarter.
 3. optiska instrument

  optiska instrument, instrument som används för att samla in, bearbeta och presentera information i optisk strålning.
 4. Eduard Suess

  Suess, Eduard, 1831–1914, österrikisk geolog och paleontolog, professor i paleontologi 1857–62 och i geologi 1862–1901 vid universitetet i Wien, även samhällsdebattör, organisatör och utbildningspolitiker, parlamentsledamot 1872–96.
 5. bottenmorän

  bottenmorän, hårt packad, osorterad jordart som avsatts vid bottnen av en glaciär.
 6. bottentopografi

  bottentopografi, havsbottnarnas ytformer. Havet täcker 70,8 % av jordytan, och dess medeldjup är 3 730 m.
 7. Gunnar Erdtman

  Erdtman, Gunnar, 1897–1973, botanist, pionjär inom pollenforskningen (palynologin), skapare (1948) av Palynologiska laboratoriet, vilket nu finns på Riksmuseet i Stockholm, och laboratoriets chef fram till år 1971, från 1954 med professors titel.
 8. konkretism

  konkretism, en speciellt i Sverige använd term för konkret konst.
 9. Sten Rudberg

  Rudberg, Sten, 1917–96, geograf, professor vid Göteborgs universitet 1958–84, från 1961 i naturgeografi; son till Gunnar Rudberg, kusin till Stig Y. Rudberg.
 10. Roberto Burle Marx

  Burle Marx, Roberto, 1909–94, brasiliansk landskapsarkitekt.