1. ytmått

  y`tmått subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: yt--mått-et
  Svensk ordbok
 2. mensur

  mensur, taktart i mensuralnotskrift.
 3. mensur

  mensur, äldre benämning på kärl av olika form för uppmätning av vätskevolymer.
 4. bandland

  bandland, äldre ytmått i Dalarna.
 5. attung

  attung, vanligen en medeltida dansk och svensk beteckning för jordmått eller fastighet.
 6. jugerum

  jugerum (latin iugerum, av iugum ’ok’), antikt romerskt ytmått: det område som på en dag kunde plöjas med ett ”ok”, dvs. ett spann oxar.
 7. mensur

  mensur, måttförhållande hos musikinstrument.
 8. area

  area är måttet på hur stor en yta är.
 9. kubikmått

  kubi`kmått subst. ~et ORDLED: kub-ik--mått-et
  Svensk ordbok
 10. ar

  ar subst. ~et el. ~en, plur. ~ ORDLED: ar-et
  Svensk ordbok