1. amarantträ

  amarantträ, purpurträ, violetträ, träslag från ett antal central- och sydamerikanska växtarter tillhörande släktet Peltogyne.
 2. salt

  salt, i dagligt tal detsamma som natriumklorid, NaCl.
 3. Östersjön

  Östersjön, avgränsat havsområde (medelhav) i norra Europa som genom Kattegatt och Skagerrak står i förbindelse med Nordsjön och Atlanten.

 4. Stegosaurus

  Stegosaurus, släkte dinosaurier i ordningen stegosaurier som levde under yngre jura (för ca 156–146 miljoner år sedan) och har hittats främst i västra Nordamerika.

 5. korrosion

  korrosion, kemisk reaktion mellan ett material och den omgivande miljön (korrosionsmediet) med följd att materialet och/eller miljön påverkas.
 6. käckel

  käckel, tängsla , tjängsla, texla m.fl. lokala eller dialektala benämningar, liten yxa med tvärställd, mer eller mindre skålad egg och kort skaft.
 7. mjölon

  mjölon, Arctostaphylos uva-ursi, art i familjen ljungväxter.
 8. ytspänning

  ytspänning, fysikaliskt fenomen som uppstår i gränsytan mellan två faser beroende på skillnaden i energi mellan molekylerna vid ytan respektive fasens inre.
 9. spatial förmåga

  spatial förmåga , förmåga att lösa uppgifter som avser linjers, ytors och rymders förhållande till varandra.
 10. membran

  membran, tunn skiljevägg eller hinna, hos den levande cellen den struktur som omsluter cytoplasman och avgränsar den från den yttre miljön (cellmembran, plasmamembran) samt de strukturer som avgränsar organeller inuti cellen; en äldre benämning är enhetsmembran.