1. cylindrisk ytriktig projektion

  cylindrisk ytriktig projektion, kartprojektion i gruppen cylinderprojektioner som över hela sin yta är ytriktig, dvs. där motsvarande ytor på kartan och på jordklotet har samma arealvärde.
 2. kartprojektioner

  kartprojektioner, metoder för överföring av lägen på jordytan (respektive himmelssfären) till en plan karta.
 3. Mercators projektion

  Mercators projektion, kartprojektion introducerad 1569 av Gerardus Mercator.
 4. cylinderprojektion

  cylinderprojektion, kartprojektion där klotets meridianer och parallellcirklar projiceras på en cylinders mantelyta.
 5. Peters projektion

  Peters projektion, ytriktig kartprojektion lanserad 1973 av den tyske journalisten och historikern Arno Peters (1916–2002).
 6. Mollweides projektion

  Mollweides projektion , kartprojektion från 1805, gjord av den tyske matematikern och astronomen Karl Mollweide (1774–1825).
 7. Lamberts kartprojektioner

  Lamberts kartprojektioner, projektioner enligt ett av Johann Heinrich Lambert 1772 publicerat arbete rörande ytriktiga respektive vinkelriktiga (konforma) utföranden av kartor.
 8. Eckertprojektion

  Eckertprojektion, kartprojektion för världskartor, föreslagen 1906 av Max Eckert-Greifendorff.