1. keramer

    keramer (för etymologi se keramik), sammanfattande benämning på oorganiska, ickemetalliska material.
  2. stiggjutning

    stiggjutning, gjutning av göt och gjutstycken genom tillförsel av metallsmälta underifrån till formen.
  3. krackelering

    krackelering, krakelering, även krackelyr eller krakelyr, sprickbildning i färg- och lackskikt, vanligen i oregelbunden nätform på exempelvis oljemålningar.