1. ytterbana

  ytt`erbana subst. ~n ytterbanor ORDLED: ytter--ban-an
  Svensk ordbok
 2. skridskosport

  skridskosport, tävlingssport med grenarna hastighetsåkning på långbana (400 m) och kortbaneåkning (short-track, 111,12 m).

 3. innerbana

  inn`erbana subst. ~n innerbanor ORDLED: inn-er--ban-an
  Svensk ordbok
 4. ytterspår

  ytt`erspår subst. ~et ORDLED: ytter--spår-et
  Svensk ordbok