1. bildstenar

    bildstenar, de ornerade lösa hällar, i regel av kalksten, som rests framför allt på Gotland.
  2. vällning

    vällning, sammanfogning av metalliska material där de två materialstyckena bringas i mer eller mindre ”degigt” tillstånd och hamras, trycks eller smids ihop.