1. yxa

  yxa, kraftigt huggredskap bestående av ett yxhuvud av sten eller metall försett med en eller två eggar, samt därtill hörande skaft.
 2. fasces

  fasces cum securibus, redskap och symboler som i antikens Rom bars av rättstjänare, liktorer, vilka som livvakter banade väg för de ämbetsmän som hade full ämbetsmakt ( imperium).
 3. flintyxa

  flintyxa, stenåldersredskap som börjar uppträda under tidig mesolitisk tid (ca 8000–7000 f.Kr.).
 4. Körsbärsträdgården

  Körsbärsträdgården, drama av den ryske författaren Anton Tjechov, utgivet 1904.

 5. ceremoniyxa

  ceremoniyxa, yxa eller yxliknande föremål som endast användes i kult och riter.