1. fascism

  fascism är en politisk rörelse.
 2. koppar

  koppar är en metall som har låg smältpunkt.
 3. Homo erectus

  Homo erectus, hominin art av släktet äkta människor ( Homo) som levde under en stor del av pleistocen för mellan 1,89 miljoner och 143 000 år sedan.

 4. yxa

  yxa är ett verktyg som man använder för att hugga.

 5. Ostindiska kompaniet

  Ostindiska kompaniet, svenskt handelskompani som handlade med Östasien, grundat i Göteborg 1731 och formellt upplöst 1813.
 6. jade

  jade, de för smycketillverkning använda, vanligen gröna mineralen jadeit och aktinolit (nefrit) i deras mikrokristallina kompakta aggregatformer.

 7. egg

  egg, den arbetande kanten i verktyg för skärande och klippande bearbetning.
 8. primitiva samhällen

  primitiva samhällen, egentligen de första (mänskliga) samhällena.
 9. trattbägarkulturen

  trattbägarkulturen, TRB-kulturen, Skandinaviens och norra Mellaneuropas tidigaste bondekultur, uppkallad efter sin äldsta keramikform, ett bukigt kärl med utsvängd, trattformad mynning som sannolikt främst använts som dryckesbägare.
 10. fasces

  fasces cum securibus, redskap och symboler som i antikens Rom bars av rättstjänare, liktorer, vilka som livvakter banade väg för de ämbetsmän som hade full ämbetsmakt ( imperium).