1. zebra

  zebra, sebra, hästdjur, se sebror.
 2. zebra

  zebra se sebra
  Svensk ordbok
 3. zebraskylt

  zebraskylt se sebraskylt
  Svensk ordbok
 4. sebror

  sebror, zebror, tre nutida arter i hästdjurssläktet Equus: bergssebra, grevysebra och vanlig sebra (med den i sen tid utdöda underarten kvagga).

 5. sebra

  sebra, zebra, hästdjur, se sebror.
 6. bergssebra

  bergssebra, Equus zebra, art i familjen hästdjur.
 7. Murray Rose

  Rose, Murray, 1939–2012, australisk simmare och skådespelare.
 8. Eugen Trost

  Trost, Eugen, 1898–1983, keramisk dekoratör.

 9. Alexandre Jardin

  Jardin, Alexandre, född 1965, fransk författare.
 10. Tsavo National Park

  Tsavo National Park, gemensamt namn på Tsavo East och Tsavo West National Park i sydöstra Kenya; totalt 20 800 km2, inrättade 1948.