1. zelot

  zelot se selot
  Svensk ordbok
 2. seloter

  seloter, ivrare, i vidare bemärkelse en judisk fromhetsrörelse under första århundradet e.Kr. som ivrade för att Guds lag, Tora, skulle lydas av hela det judiska folket.
 3. selot

  selot el. zelot [-o´t el. -å´t] subst. ~en ~er ORDLED: selot-en, zelot-en
  Svensk ordbok