1. Zenit

  Zenit, nordisk, partipolitiskt obunden socialistisk kulturtidskrift, grundad i Stockholm 1957.
 2. zenit

  zenit är den punkt på himlavalvet som ligger rakt över våra huvuden.
 3. zenit

  ze´nit subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 4. zenitdistans

  zenitdistans, vinkelavståndet på himmelssfären mellan zenit och en himlakropp.
 5. zenitteleskop

  zenitteleskop, astronomiskt specialinstrument avsett för noggrann positionsbestämning av stjärnor.
 6. zenitdistans

  ze`nitdistans subst. ~en ~er ORDLED: zenit--di-stans-en
  Svensk ordbok
 7. nadir

  nadir, punkten på himmelssfären diametralt motsatt zenit.
 8. cirkumzenitalbåge

  cirkumzenitalbåge, färgstarkt och ganska vanligt halofenomen, vilket utgör en del av en cirkelbåge med medelpunkt i zenit.
 9. astronomiska koordinater

  astronomiska koordinater används för att ange en himlakropps position (ort) på himmelssfären.
 10. första vertikalen

  första vertikalen , inom astronomin den storcirkel som går genom zenit och är vinkelrät mot meridianen.