1. Zhuang Zhou

  Zhuang Zhou, Zhuang Zi, cirka 369–cirka 286 f.Kr., en av den tidiga kinesiska daoismens främsta tänkare.

 2. Zhuang Zi

  Zhuang Zi, kinesisk filosof, vanligen kallad Zhuang Zhou; även titel på daoistiskt verk av samme filosof.

 3. zhuang

  zhuang, Kinas största minoritetsspråk med ca 16 milj. talare (2007) i främst regionen Guangxi, sydvästra Kina.
 4. Zhuang Zedong

  Zhuang Zedong, kinesisk bordtennisspelare, se Chuang Tse-tung.
 5. daoism

  daoism, taoism, läran om ”Vägen”, i vid mening all traditionell kinesisk religion och filosofi men dessutom en bestämd religion, den enda ”högre religion” som uppstått i Kina.
 6. språk

  språk, det huvudsakliga medlet för mänsklig kommunikation.
 7. kadaispråk

  kadaispråk, tai-kadaispråk, språkfamilj som omfattar ett 40-tal språk, vilka talas av över 70 milj. i Sydöstasien och sydvästra Kina.
 8. Chuang Tzu

  Chuang Tzu, kinesisk filosof, se Zhuang Zhou.
 9. Daodejing

  Daodejing, Tao Teh Ching, ”Boken om Vägen och dess kraft”, klassiskt kinesiskt verk, omfattande omkring 5 000 tecken i 81 korta avsnitt, av vilka ungefär hälften är rimmade.
 10. Kina

  Kina, stat i östra Asien.