1. zinkspat

  zinkspat, smithsonit , färglöst men ofta färgat (t.ex. blått, grönt, brunt) mineral med sammansättningen ZnCO 3.
 2. zinksalva

  zinksalva, salva för lokalbehandling av hudsjukdomar.
 3. zinkspinell

  zinkspinell, annat namn på mineralet gahnit.
 4. zinkspat

  zink`spat subst. ~en ORDLED: zink--spat-en
  Svensk ordbok
 5. zinksalva

  zink`salva subst. ~n ORDLED: zink--salv-an
  Svensk ordbok
 6. zink

  zink är en blåvit, ganska mjuk metall.
 7. zinka

  zinka, historiskt blåsinstrument, se sinka.
 8. zink

  zink subst. ~en ORDLED: zink-en
  Svensk ordbok
 9. ångtryck

  ångtryck, det av en ånga utövade trycket. Vanligtvis menas med ångtryck mättnads­trycket, dvs. trycket hos den ånga som vid en viss temperatur befinner sig i jämvikt med en fast eller flytande fas.
 10. Zn

  Zn är det kemiska tecknet för zink.