1. zon

  zon, (del)område, bälte, inom anatomin ett område, bälte eller skikt.
 2. beboelig zon

  beboelig zon, ekosfär, sfäriskt skal kring en stjärna inom vilket flytande vatten kan förekomma på en planets yta.

 3. zon

  zon, (del)område, bälte, med vidsträckt användning som fackterm.
 4. ekonomisk zon

  ekonomisk zon, folkrättslig zon på havet, utanför en stats territorialhav, inom vilken kuststaten har suverän rätt över naturresurserna, bl.a. när det gäller deras utnyttjande och skyddet för miljön.
 5. zon

  zon, (del)område, bälte, inom kristallografin en grupp ytor hos en kristall vilka skär varandra längs parallella kanter.
 6. zon

  zon, (del)område, bälte, inom geologin en del av en sekvens av bergartslager som skiljer sig från omgivningen.
 7. zontid

  zontid, gemensam medelsoltid för alla orter belägna inom ett område på jorden som begränsas av två meridianer på 15° avstånd från varandra.
 8. zonplatta

  zonplatta, optiskt element med fokuserande egenskaper vilka orsakas av ljusets böjning och interferens.
 9. död zon

  död zon, område inom en radiosändares normala täckningsområde där otillfredsställande mottagning erhålls.
 10. neutral zon

  neutral zon, del av en stats territorium inom vilken inga krigshandlingar får förekomma.